Gwendolyn Sleurs

(KBO 0812.613.837)

Advocaat sedert 2008, studeerde rechten aan de U. Antwerpen en volgde een bijzondere licentieopleiding jeugdrecht en is tevens Master in het ondernemingsrecht.

Haar interesse betreft bouwrecht, administratief recht, het strafrecht evenals het contracten- en goederenrecht. Tevens heeft zij een brede interesse in andere rechtsdomeinen.

Zij wil haar ervaring en gespecialiseerde kennis gebruiken om zich toe te leggen op geschillenbeslechting en adviesverlening voor elke particulier en ondernemer.