Patrick Verachtert

(KBO 0448.711.013)

Advocaat sedert 1982
Studeerde rechten en criminologie aan de KULeuven, behaalde een postgraduaat Vennootschap aan het Vlekho te Brugge. Hij is tevens Master in het Ondernemingsrecht (UA) en bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken (UA-RUG). Hij publiceerde over het vennootschapsrecht en adoptie in het internationaal privaatrecht. Ook is hij plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen.
Zijn interesses en ervaring zijn specifiek gericht op het handels- en ondernemingsrecht in de brede zin van het woord (vennootschapsrecht, bouwrecht...), met inbegrip van de strafrechtelijke aspecten hiervan.
Hij wil de moderne ondernemer en particulier een aanspreekpunt geven met een persoonlijke aanpak, gecombineerd met een snelle afwikkeling van elke probleemsituatie waarmee men in de praktijk geconfronteerd wordt.

Servilex
Dorpsstraat 124 - Pelt

Tel: 011 / 666.444
of via 

Vrij Spreekuur: Elke werkdag van 17u tot 19u
(behalve woensdag)
of na afspraak