Diensten – Werkwijze

U kan dagelijks en steeds na afspraak bij ons terecht wanneer u geconfronteerd wordt met een probleem of situatie, waaromtrent u uw rechten en plichten wens te kennen.

Het is nooit te vroeg om raad te komen vragen en vaak geeft voorafgaand advies de mogelijkheid om ingewikkelde en zelfs onnodige procedures te vermijden.

Natuurlijk is het ook nooit te laat om juridisch advies in te winnen en na te gaan welke pistes in uw dossier mogelijk is.

 

Omdat wij het persoonlijke contact met onze cliënten erg belangrijk vinden, zijn wij steeds bereid om met u een degelijk gesprek te voeren, waarin wij u een zicht kunnen geven op de omvang van uw vraag, de mogelijke gevolgen en de wijze van aanpakken.

Zo kan u met kennis van zaken een beslissing nemen.

Wij bieden u bijstand bij een procedure voor alle instanties.

Wij geven u professioneel advies bij projecten, onderhandelingen en transacties.

Wij bemiddelen voor u waar gewenst.

Wij streven steeds naar concrete en praktische oplossingen voor elk dossier.

 

Ereloon en kosten - Dienstenwet

Ons kantoor zal steeds volledige openheid geven over de door haar toegepaste tarieven. 
De cliënt zal voorafgaandelijk ingelicht worden over de berekeningswijze. 
Ook zal een desgevallend voorafgaandelijke overeenkomst met de cliënt over het ereloon worden opgesteld.

 

A. REKENINGNUMMER –ONDERNEMINGSNUMMER - BTW

SERVILEX Advocaten BV
Dorpsstraat 124
B-3900 Pelt

BTW/KBO: BE 0536.859.762                 
Kantoorrekeningen: BE97 0688 9736 8649 (GKCCBEBB) en BE42 73503364 6254 (KREDBEBB)
Derdenrekeningen: BE78 0688 9765 3686 (GKCCBEBB) en BE31 7350 3364 6355 (KREDBEBB)

 

B. ERELONEN (prijzen exclusief 21% BTW)

Voor de begroting van het ereloon kunnen 3 berekeningswijzen worden gehanteerd : 

Vergoeding per uur: een bedrag per aanrekenbaar uur voor geleverde diensten. 
Vergoeding naargelang de waarde van de zaak: een percentage op het in geld gewaardeerde belang van de zaak. 
Vergoeding per prestatie: de bedragen die in bepaalde concrete gevallen mogen aangerekend worden voor welbepaalde concrete zaken. 

Bij elke gebruikte berekeningswijze kunnen correctiecoëfficiënten worden toegepast en deze vormen een essentieel bestanddeel om het concrete ereloon in een zaak te begroten.

 


1. Berekening per uur


Wanneer voor deze berekeningswijze wordt geopteerd zal de bestede tijd genoteerd worden. Aanrekenbare uren zijn de uren die aanwijsbaar gepresteerd worden in een welbepaalde zaak. Andere uren die algemeen doch noodzakelijk zijn om een welbepaalde dienst in een dossier te kunnen verlenen, zijn niet aanrekenbaar. 

Ons kantoor gebruikt als indicatief basisbedrag € 115,00 per uur (exclusief 21% BTW). 

Hierbij kunnen een aantal correctiecoëfficiënten in min of meer worden toegepast wegens het belang van de zaak, de ervaring van de advocaat of andere factoren, zoals bv. het spoedeisend karakter of de moeilijkheidsgraad van het dossier. 

 

2. Berekening per prestatie

 

Voor bepaalde concrete procedures worden door ons kantoor specifieke tarieven toegepast, dewelke een gemiddelde uitmaken voor die welbepaalde zaken.

 

C. KOSTEN (prijzen exclusief 21% BTW)

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten volgende posten : 


1. Dactylografie: Deze post dekt alle kantoorkosten en wordt forfaitair berekend over het aantal pagina's typewerk aan - € 11 per blad. 

2. Fotokopieën, faxen, ... : forfaitair begroot aan 20% op het ereloonbedrag

3. Verplaatsingskosten: € 0,50 per kilometer 

4. Opening dossier: €  50 

5. Bijzondere kantoorkosten : Deze kosten zijn bv. internationale telefoongesprekken, internationaal faxverkeer, vliegtuigreizen e.d. Zij worden afzonderlijk aan reële kostprijs aangerekend in het dossier waarvoor ze zijn gemaakt. Aangetekende zendingen en andere bijzondere verzendingen vallen ook onder deze kosten en mogen dus wel afzonderlijk worden aangerekend. 

5. Gerechtskosten: deze worden afzonderlijk begroot. 

 

D. DIENSTENWET

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan één of meerdere van de advocaten binnen het kantoor Servilex Advocaten. Al onze advocaten zijn advocaat in België, en zijn ingeschreven aan de balie van Limburg. Het kantoor is gevestigd te 3900 Pelt, Dorpsstraat 124, België.

Servilex advocaten is een burgerlijke maatschap. Onze advocaten oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandige. Mr. Patrick Verachtert oefent het beroep van advocaat uit in de vorm van een BVBA met de benaming Immo MGJ. 

Het ondernemingsnummer van Servilex Advocaten BV is BE 0536.859.762

De ondernemingsnummers van elke afzonderlijke advocaat zijn vermeld op hun persoonlijke pagina op deze website.

Per e-mail kan u iedere advocaat rechtstreeks bereiken op hun persoonlijk e-mailadres (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten binnen ons kantoor is via de Orde van Advocaten verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de orde van advocaten van de balie Limburg.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij onze advocaten terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank inzake rechtsmateries zoals aangehaald op de website.

3. Voor informatie of bij klacht

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u ons bereiken:
via post op het adres: Dorpsstraat 124, 3900 Pelt,
via fax op het nummer: 011/666.145,
via e-mail op het adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
of via telefoon op het nummer: 011/666.444.

4. De aansprakelijkheid van Servilex Advocaten BV, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door haar onderschreven professionele verzekeringspolis, bij Amlin Europe met polisnummer LXX034899, en binnen de grenzen van deze dekking.

Servilex
Dorpsstraat 124 - Pelt

Tel: 011 / 666.444
of via 

Vrij Spreekuur: Elke werkdag van 17u tot 19u
(behalve woensdag)
of na afspraak