HOE WANBETALERS IN DE TOEKOMST SNELLER, GOEDKOPER EN EFFICIËNTER AANPAKKEN

Invordering van openstaande facturen wordt vereenvoudigd door invoering van nieuwe procedure

 

Recentelijk heeft de wetgever beslist om een nagelnieuwe procedure inzake de inning van niet betwiste schuldvordering te introduceren waarbij de advocaat en de gerechtsdeurwaarder een essentiële rol spelen.

Via deze procedure wordt het eenvoudiger om hun onbetaalde facturen gemakkelijker, zonder tussenkomst van de rechtbank en sneller in te vorderen.

Door een dergelijke efficiënte invorderingsprocedure loopt u als handelaar minder risico om de dupe te worden van de betalingsachterstanden van uw cliënteel.

 

Wat komt in aanmerking?

Het moet gaan om een vaststaande en opeisbare vordering ten aanzien van ondernemingen. Hierbij kan een ongelimiteerde hoofdsom, inclusief de wettelijke voorziene verhogingen, invorderingskosten, maximum 10 % verwijlintresten en schadebeding worden ingevorderd.

 

Wat moet u doen?

U dient ons enkel uw openstaande facturen, de algemene factuurvoorwaarden en eventueel eerder verzonden aanmaningen te bezorgen en wij doen de rest!

 

Hoe werkt het?

In eerste instantie kijken wij als advocaat na of uw openstaande facturen in aanmerking komen voor de desbetreffende procedure.

Indien zulks het geval is, maken wij deze over aan de gerechtsdeurwaarder dewelke een aanmaning zal verzenden aan de schuldenaar, met inbegrip van de bewijsstukken en antwoordformulier.

Vanaf die datum heeft de schuldenaar een termijn van 1 maand om actie te ondernemen. In wezen heeft hij drie reactiemogelijkheden.

Enkel indien de schuldenaar zijn betwisting via het antwoordformulier en op gemotiveerde wijze kenbaar maakt binnen de wettelijke termijn, wordt dit aangenomen door de gerechtsdeurwaarder.

Indien de schuldenaar niet heeft gereageerd, zijn betalingsfaciliteiten niet heeft gevolgd of op onvoldoende wijze heeft betwist, wordt er door de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet betwisting opgesteld.

Dit proces-verbaal wordt op verzoek van de gerechtsdeurwaarder uitvoerbaar verklaard door de rechtbank.

Het uitvoerbaar verklaarde proces-verbaal van niet-betwisting maakt een uitvoerbare titel uit waarmee de gerechtsdeurwaarder de gedwongen tenuitvoerlegging kan starten.

 

Wat zijn de voordelen?

De voordelen van dergelijke procedure voor een handelaar en onderneming zijn niet te onderschatten. Deze procedure geeft u immers de mogelijkheid, weliswaar met behulp van een advocaat, om uw openstaande facturen op een snelleefficiënte en goedkoperewijze in te vorderen zonder dat hierbij direct naar de rechtbank dient te worden gestapt.

Door deze procedure krijgt u bovendien de kans om kort op te bal te spelen en te vermijden dat u de dupe wordt van eventuele financiële moeilijkheden en betalingsachterstanden van uw cliënteel.

 

Vanaf wanneer?

Sedert 22.06.2016 is deze wetswijziging van kracht. 

 

Nog verder vragen?

Indien u omtrent deze procedure reeds vragen hebt, aarzel niet ons hierover te contacteren.

Ons team van advocaten staat u maar al te graag bij in het efficiënt aanpakken van uw wanbetalers

Servilex
Dorpsstraat 124 - Pelt

Tel: 011 / 666.444
of via 

Vrij Spreekuur: Elke werkdag van 17u tot 19u
(behalve woensdag)
of na afspraak