Help, mijn debiteur zit in een WCO!

 

Een WCO-procedure is de afkorting van de Wet op de Continuïteit van de Onderneming. Door de tussenkomst van de Rechtbank wordt een onderneming tijdelijk beschermd tegen de uitvoering door schuldeisers. U kunt hiertegen als schuldeiser op dat ogenblik weinig ondernemen. Zelfs een uitgesproken vonnis voor onbetaalde facturen zult u niet kunnen laten uitvoeren door de deurwaarder. In het beste geval zal een reorganisatieplan worden goedgekeurd en kunt u mogelijks een fractie van de openstaande schulden recupereren.

 

Toch kunt u als ondernemer anticiperen op een dergelijk probleem! Dit kan eenvoudig door de inlassing van een bijkomende bepaling in uw algemene voorwaarden. 

 

In een arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2016 wordt immers geoordeeld dat een schuldeiser die in een overeenkomst zelf een beding heeft ingevoerd dat kan worden gelijkgesteld aan een pand en/of voorrecht, als bevoorrecht schuldeiser zal worden behandeld.

 

Kortom, staat u dankzij een bijkomende bepaling in uw algemene voorwaarden op de eerste rij bij de uitbetaling in een WCO en heeft u aldus een grotere kans alsnog het gros van uw achterstallige betaling te recupereren.

 

Wenst u een aanpassing van uw factuurvoorwaarden?

 

Aarzel niet ons te contacteren!

Servilex
Dorpsstraat 124 - Pelt

Tel: 011 / 666.444
of via 

Vrij Spreekuur: Elke werkdag van 17u tot 19u
(behalve woensdag)
of na afspraak