Coronacrisis en betalingsproblemen

 

De coronacrisis eist zijn tol en ook de Belgische economie blijft niet gespaard.

Nagenoeg alle ondernemingen worden of zullen getroffen worden door de strenge maatregelen die de overheid noodgedwongen heeft opgelegd. Zij die geconfronteerd worden met een verplichte sluiting, worden het meest getroffen.

De maatregelen die de overheid introduceerde naar aanleiding van het coronavirus zijn talrijk en moeten de impact voor de ondernemingen beperken of verzachten. Zo tracht de overheid onder meer hinderpremies uit te keren, het mechanisme van tijdelijke werkloosheid te versoepelen alsmede betalingsuitstel te verlenen voor diverse overheidsschulden.

Maar wat als dit niet voldoende blijkt?

Graag vestigen we uw aandacht op de bestaande procedure van de gerechtelijke reorganisatie die strekt tot het behouden van de continuïteit van het geheel of en gedeelte van de activa of van de activiteiten van de onderneming.

Elke onderneming van wie de continuïteit onmiddellijk of op termijn bedreigd is, kan deze procedure opstarten.

Wat betekent dit concreet?

Van zodra deze procedure wordt geopend, wordt de opschorting toegekend. Dit betekent dat gedurende de periode van opschorting de onderneming beschermd wordt tegen haar schuldeisers alsmede wordt de verplichting tot aangifte van faillissement opgeschort.

Deze procedure biedt de onderneming in moeilijkheden tijdelijk de nodige ademruimte alsmede de mogelijkheid om met bepaalde of alle schuldeisers een akkoord te bereiken met het oog op een in de tijd gespreide terugbetaling of zelfs een schuldvermindering.

 

Denkt U in aanmerking te komen voor deze procedure of twijfelt U hieraan, dan kan U ons gerust contacteren. Samen werken we naar een oplossing in uw concrete situatie.

Servilex
Dorpsstraat 124 - Pelt

Tel: 011 / 666.444
of via 

Vrij Spreekuur: Elke werkdag van 17u tot 19u
(behalve woensdag)
of na afspraak