Anticipatieve inbreng (1/4)

Datum: 08/02/2022

Anticipatieve inbreng

Wanneer moet de vraag naar een beding van anticipatieve inbreng gesteld worden?

Wanneer een koppel samen een woning aankoopt maar nog niet getrouwd zijn kunnen zij aan de notaris vragen om een beding van anticipatieve inbreng op te nemen in de aankoopakte.

Wanneer je als koppel getrouwd bent en daarna pas samen overgaat tot aankoop van een onroerend goed dan komt dit onroerend goed automatisch terecht in de huwgemeenschap.

Vaak gebeurt het echter dat een koppel eerst overgaat tot de aankoop van een onroerend goed en pas later in het huwelijksbootje stapt.

Wanneer bij dit huwelijk gekozen wordt voor het wettelijk stelsel is het niet verplicht een huwelijkscontract bij de notaris op te maken.

Indien het onroerend goed echter voorafgaandelijk aan het huwelijk is aangekocht komt dit onroerend goed niet automatisch terecht in de huwgemeenschap.

 

Wat is het beding van anticipatieve inbreng?

Een beding van anticipatieve inbreng is een clausule die opgenomen kan worden in de aankoopakte van uw woning.

Deze clausule zorgt ervoor dat wanneer een koppel na de aankoop van een onroerend goed pas in het huwelijk treedt dit onroerende goed automatisch toch nog terecht komt in de huwelijksgemeenschap en het koppel hier dus niets meer voor hoeft te doen.

Niet alleen het onroerend goed zelf komt terecht in de huwgemeenschap maar ook de hypothecaire lening verbonden aan dit onroerend goed komt ook automatisch terecht in de huwgemeenschap.

 

Wanneer kan het beding van anticipatieve inbreng worden toegepast? Lees hier meer over in onze volgende blogpost!

 

Verdere vragen of bezorgdheden? Neem gerust contact op met ons kantoor!