De handelshuurwet, een specifiek gegeven

Datum: 19/10/2022

De handelshuurwet, een specifiek gegeven

 

Iedereen heeft wel eens gehoord van de Handelshuurwet, doch wanneer is deze van toepassing?

De Handelshuurwet is van toepassing op huurovereenkomsten voor een onroerend goed of een gedeelte ervan, doch met het oog op het uitoefenen van een ambacht of een (klein)handel, dewelke rechtstreeks contact met het publiek inhoudt.

Belangrijk hierbij is dat u niet zomaar aan de Handelshuurwet kan ontsnappen.

De bepalingen van deze wet zijn namelijk van dwingend recht. Dit betekent dat partijen er niet van mogen afwijken, behalve wanneer de wet hen dit toelaat.

Indien aan alle voorwaarden is voldaan om van een handelshuur te spreken, kan de toepassing  hiervan niet uitgesloten worden.

De voorwaarden zijn:

  • Een huurovereenkomst
  • Een onroerend goed of een gedeelte ervan
  • Gebruikt voor het uitoefenen van een kleinhandel of ambachtsman die in rechtstreeks contact staat met het publiek
    • Bijvoorbeeld wel: bakkers, slagers, apothekers, drukkerijen, hotels, schoenmakers, kappers,…
    • Bijvoorbeeld niet: ziekenhuizen, boekhouders, schilders, architecten, verzekeringsmakelaars,…
  • Een goed dat in hoofdzaak daartoe bestemd is
  • Welke bestemming stilzwijgend of uitdrukkelijk werd aangegaan bij het sluiten van de overeenkomst of in de loop ervan uitdrukkelijk werd aanvaard.

 

Ook is het zo dat, wanneer partijen bepalingen opnemen in hun huurovereenkomst dewelke in strijd zijn met de Handelshuurwet, de nietigheid hiervan ingeroepen zou kunnen worden.

Een huurovereenkomst maken, dewelke niet voldoet, kan dan ook vergaande gevolgen hebben.

Moest u hieromtrent vragen hebben, dan wel meer willen weten over de concrete voorwaarden en dergelijke meer, aarzel zeker niet om ons te contacteren.

 

Neem gerust contact op met ons kantoor.