Aandachtpunten bij overdracht van schuldvordering

Datum: 19/10/2022

Aandachtpunten bij overdracht van schuldvordering

De volgende situatie doet zich voor: uw buurman (een aannemer) heeft werken uitgevoerd voor een derde dewelke weigert zijn facturen te betalen. Volgens de klant zijn de werken niet correct uitgevoerd, zodoende dat hij niet wil betalen.

Uw buurman beslist om de eindklant te dagvaarden voor de rechtbank waarbij hij 10.000 EUR vordert wegens onbetaalde facturen die hem zouden toekomen.

De procedure sleept zodanig lang aan dat uw buurman beslist om de procedure zelf niet langer verder te zetten. Het is immers tijdsverlies voor een drukke aannemer zoals hij.

Gelet op uw goede burenrelatie stelt hij voor om de schuldvordering aan u over te dragen tegen de symbolische prijs van 1 EUR.

U zal vervolgens de procedure verderzetten en aanspraak maken op de 10.000 EUR.

Waarom zou u dit ook niet doen, daar u mogelijks 9.999,00 EUR kan innen voor de prijs van een simpele euro.

De verwerende partij in de procedure neemt kennis van de overdracht van schuldvordering (kennisgeving is vereist) en vraagt de rechtbank om hem louter te veroordelen tot betaling van de overnameprijs (1 euro) waarna de vordering komt te vervallen.

U ziet de overige 9.999 EUR aan uw neus voorbijgaan en stelt u luidop de vraag: kan dit?

 

De figuur van de naasting

Artikel 1699 (oud) Burgerlijk wetboek zoals overgenomen in artikel 5.178 Burgerlijk wetboek bepaalt dat zulks mogelijk is, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een overdracht van een recht

  • Deze overdracht vond plaats tegen betaling van een geldsom
  • De overdracht heeft plaatsgevonden nadat er reeds betwisting bestond over het overgedragen recht

 

Indien aan bovenvermelde voorwaarden voldaan is, kan de schuldenaar (in onze casus de eindklant) zich beroepen op de figuur van de naasting.

Één en ander heeft tot gevolg dat hij zich kan bevrijden ten opzichte van u (de overnemer) door betaling van de overnameprijs (in ons voorbeeld 1 euro) in meer de gemaakte kosten en interesten.

Deze figuur is ingegeven om speculaties met geschillen te ontmoedigen en heeft tot gevolg dat u zich niet kan verrijken door andermans betwistingen.

De wetgever voorziet daarbij in een aantal uitzondering waarin de naasting niet kan worden toegepast, zoals bijvoorbeeld een overdracht aan een mede-erfgenaam/eigenaar van het overgedragen recht.

Ondanks dat de figuur een onbekend bestaan leidt, kan dit zeer verregaande gevolgen hebben.

U bent gewaarschuwd! 

 

Neem gerust contact op met ons kantoor.