Wat met een tijdelijke overmachtssituatie tijdens de uitvoering van een overeenkomst?

Datum: 20/07/2023

Sedert 01.01.2023 heeft ons Belgisch recht een nieuwe juridische tool ingevoerd, met name de Imprevisie, wat betekent dat wanneer een overeenkomst ingevolge buitengewone omstandigheden, die niet toerekenbaar zijn aan deze of gene partij, en voor gevolg hebben dat een contract buitensporig verzwaard wordt, de mogelijkheid hebben om opnieuw over de overeenkomst te onderhandelen en dit om na te gaan in welke mate zij, rekening houdend met deze onverwachte omstandigheden, het contract zouden aanpassen dan wel beëindigen.

Imprevisie, al lang bekend, werd voornamelijk actueel ingevolge de coronaproblematiek.

Vroeger kon men zich, ten tijde van corona, enkel en alleen beroepen op overmacht om een contract niet uit te voeren wanneer de overmachtssituatie van die aard was dat een contract onmogelijk en definitief niet meer kon worden uitgevoerd (onmogelijk is een stap hoger dan buitengewoon bezwaard).

Evenwel is er thans een cassatiearrest verschenen op 26.05.2023, waarbij de indruk wordt gegeven dat overmacht ook tijdelijk kan zijn wanneer die situatie een partij verhindert haar verplichtingen na te komen gedurende een zekere tijd en aldus de overeenkomst voor die tijd wordt geschorst om opnieuw te worden uitgevoerd wanneer deze onmogelijkheid of overmachtssituatie eindigt.

Dit zou dus kunnen betekenen dat wanneer de wetgever de coronamaatregelen zou uitvaardigen, waardoor publiek niet meer in een handelszaak mag binnenkomen en dus de ondernemer niet meer zou kunnen verkopen, de ondernemer, huurder zijnde, in de periode van deze situatie ook geen huurgelden meer verschuldigd is om opnieuw huurgelden te moeten betalen wanneer de coronamaatregelen komen te eindigen.

Dit zal dus betekenen dat wij benevens de eigenlijke overmachtssituatie en de imprevisieleer vanaf 01.01.2023 thans ook beroep kunnen doen op de tijdelijke overmachtssituatie.

Interessant om te weten en zal ongetwijfeld worden vervolgd.