Het aanrijdingsformulier

Datum: 30/09/2021

Een ongeval! Hoe afhandelen en wat met het aanrijdingsformulier?
Het correct en volledig invullen van uw aanrijdingsformulier is uitermate belangrijk.
Controleer dan ook of u over een blanco exemplaar beschikt in uw handschoenkastje. Bij gebreke hiervan, neem contact op met uw verzekeringsmakelaar.
Maar hoe en wanneer vult u dat document nu correct in?

Wij sommen even de belangrijkste punten voor u op:

 • Vul het aanrijdingsformulier onmiddellijk na het ongeval in. 
 • Aarzel niet om foto’s te nemen van de voertuigen vlak na het incident om discussies op latere tijdstippen te vermijden. Het is van belang de posities van de voertuigen te kennen, doch ook de omgeving met inbegrip van de verkeersborden en markeringen, maar ook het puin en eventuele brokstukken. 
 • Controleer de identiteit van tegenpartij door de gegevens van het formulier te vergelijken met diens paspoort. 
 • Gebruik een balpen en geen potlood! Schrijf duidelijk en zo nodig in hoofdletters.
 • Onderteken nooit een aanrijdingsformulier waar u niet mee akkoord bent! Eén aanrijdingsformulier volstaat indien beide partijen het eens zijn. Bewaar beiden een exemplaar, hetzij het origineel, hetzij de doorgedrukte versie. 
 • Indien u niet akkoord bent met het formulier zoals opgesteld door de andere partij, vul dan uw eigen aanrijdingsformulier in. 
 • Of u nu een gemeenschappelijk formulier invult dan wel twee afzonderlijke formulieren: weerleg steeds de opmerkingen van tegenpartij. Noteert de andere bestuurder bij “opmerkingen” informatie die incorrect is zoals dat u te snel reed en is dit onjuist? Betwist dit bij uw eigen opmerkingen! 
 • Is er belangrijke informatie die uw verzekeringsmaatschappij moet weten? Noteer het! Voorbeelden hiervan: uw tegenpartij reed te snel, was aan het bellen achter het stuur, droeg geen gordel, … Elk detail kan van belang zijn voor de verdere afhandeling van uw schadegeval.
 • Wees zo concreet mogelijk. Een veelvoorkomende fout is dat men niet alle informatie op het formulier vermeld of vergeet. Wees duidelijk en volledig. Zijn er getuigen? Noteer hun gegevens. 
 • Zijn er gewonden? Bent uzelf gewond? Vink dit aan, ook al is het een schrammetje. Noteer desgevallend bij ‘opmerkingen’ waar je precies gewond/bezeerd bent. 
 • Ook de achterzijde van het formulier is van belang. Is er sprake van lichamelijke schade? Noteer het. Laat uw letsels / ongemakken zo snel mogelijk vaststellen door uw arts. Bezorg de attesten aan uw verzekeringsmakelaar/verzekeringsmaatschappij. 
 • Bezorg de voor-, maar ook zeker de achterzijde van het formulier aan uw verzekeringsmakelaar en/of verzekeringsmaatschappij. 
 • Zorg ervoor dat bij “toedracht” alle vakjes die van toepassing zijn, zijn aangeduid. Kijk ook na of de tegenpartij deze correct heeft aangevinkt. 
 • Wees zo waarheidsgetrouw mogelijk in uw schets. Teken details die van belang zijn en vergeet niet dat de schets de toestand moet weergeven op het moment van de aanrijding, de eerste aanraking tussen de voertuigen. 
 • Heeft u plaats te weinig? Geen zorgen vermeld op de schets van het aanrijdingsformulier dat u in een bijlage of op een apart papier de schets zal opstellen. Laat ook deze schets aftekenen door tegenpartij! 

Ontstaan er ondanks deze maatregelen toch discussies ? Aarzel niet om ons te contacteren zodat uw schadedossier op een correcte wijze kan afgehandeld worden. Denk hierbij zeker ook aan uw rechtsbijstandsverzekering!

 

Terug naar BLOG