Zijn uw algemene voorwaarden automatisch van toepassing?

Datum: 30/09/2021

Helaas niet. Uw algemene voorwaarden zullen maar van toepassing zijn indien voldaan aan twee belangrijke voorwaarden:

  • Uw contractant moet ten laatste bij het afsluiten van de overeenkomst in de mogelijkheid zijn geweest om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Hij moet in de mogelijkheid geweest zijn deze te lezen. Licht uw contractant dan ook steeds toe waar hij de algemene voorwaarden kan terugvinden. Bij voorkeur gebeurt dit natuurlijk schriftelijk en niet mondeling om bewijsproblemen te voorkomen.
  • Daarnaast moet uw contractant uw algemene voorwaarden ook hebben aanvaard. De aanwezigheid dan wel de loutere vermelding van de algemene voorwaarden is vaak niet voldoende. Hoewel de algemene voorwaarden van cruciaal belang zijn, wordt hiertegen veelvuldig in de praktijk gezondigd. 

Het bijvoegen van uw algemene voorwaarden op de achterzijde van de offerte of de bestelbon is dus niet voldoende. U moet immers uw contractant informeren over het bestaan van de voorwaarden en de plaats waar deze teruggevonden kunnen worden.

Het is daarom aangewezen dat de aanwezigheid van de algemene voorwaarden als bijlage van de offerte (of op de achterzijde van de offerte) aan de voorzijde van de offerte wordt vermeld in voldoende duidelijke bewoordingen waarbij de clausule wordt opgenomen dat de contractant door ondertekening van de offerte/bestelbon ook automatisch akkoord gaat met de voorwaarden.

Werkt u per mail? Het toevoegen van de offerte met daarbij de algemene voorwaarden is veelal voldoende. Indien uw contractant die offerte dan ondertekent voor akkoord, gaat deze ook akkoord met uw voorwaarden. Let wel: vermeld het bestaan van de voorwaarden in bijlage ook op de voorzijde van uw offerte! Evenwel kan het nooit kwaad dubbel voorzichtig te zijn. Werk met een lees -en/of ontvangstbevestiging en verwijs in de mail desgevallend naar de offerte en algemene voorwaarden in bijlage. Zo kunnen discussies in de toekomst te allen tijde vermeden worden.

Werkt u met een webshop? Dan is het van belang dat ook hier aandacht wordt besteed aan het accepteren van de algemene voorwaarden. Let wel: het vakje “Ik accepteer de algemene voorwaarden” mag hierbij niet automatisch en op voorhand aangevinkt staan. Uw contractant moet dit bij bestelling steeds op uitdrukkelijke en dus bewuste wijze zelf aanklikken.

 

Hulp nodig bij het opstellen of wijzigen van uw algemene voorwaarden? Neem gerust contact op met ons kantoor.

Wist u bovendien dat Servilex een geregistreerde dienstverlener van de KMO-portefeuille is? Dit betekent dat u als KMO recht hebt op subsidies wanneer wij instaan voor uw adviesverlening. Zo kan u tot wel 30% besparen!

Terug naar BLOG