Het nieuwe goederenrecht

Datum: 13/10/2021

Sinds 1 september 2021 is het nieuwe boek 3 ‘Goederen’ in werking getreden. De doelstellingen van de hervorming zijn duidelijk. Het geheel van het goederenrecht wordt geharmoniseerd, gestructureerd en uiteraard gemoderniseerd. De bepalingen van het oude boek 2 ‘goederen en beperkingen van eigendom’ waren immers al lang vergane glorie, daar deze dateren van het begin van de 19e eeuw.

Een flexibilisering drong zich dan ook op waarbij de belangrijkste wijzigingen als volgt kunnen worden samengevat:

  • De maximum duurtijd van een opstalrecht wordt verlengd van 50 jaar tot 99 jaar, waarbij dit in uitzonderingssituaties zelf eeuwigdurend kan zijn.
  • De minimumduur van het erfpachtrecht wordt verlaagd van 27 jaar naar 15 jaar.
  • Er wordt een afzonderlijke titel m.b.t. burenrelaties ingevoerd
  • Het goederenrecht wordt van aanvullend recht. Dit betekent dat u, behoudens wettelijke uitzonderingen en definities, contractueel van de bepalingen kan afwijken.
  • De maximum duurtijd van het recht op vruchtgebruik ten voordelen van een vennootschap wordt opgetrokken naar 99 jaar.

Hebt u vragen bij deze veranderingen? Contacteer Servilex advocaten.