Miniserie - erfenis deel 2

Datum: 19/01/2022

Wat is het duolegaat?

Het duolegaat is een techniek waarbij de erflater een testament heeft opgemaakt waarbij hij of zij verschillende begunstigden aanduidt in het testament.Heb je hier meer vragen over? Bekijk hiervoor de blog omtrent hoe een nalatenschap verdeeld wordt.

Deze begunstigden krijgen dus met andere woorden een deeltje van de nalatenschap.

In het kader van een duolegaat wordt een deel van de nalatenschap begunstigd aan een goed doel.

Het overige kan vervolgens toegekend worden aan een ver familielid of een goede vriend.

Het goede doel zal haar aandeel van de nalatenschap echter enkel en alleen verkrijgen onder de voorwaarde dat dit goede doel de erfbelasting zal betalen van de volledige nalatenschap en dus niet enkel op het deel wat haar werd toegekend.

Het goede doel krijgt met andere woorden een legaat onder last.

Aangezien goede doelen zich kunnen beroepen op een gunsttarief, namelijk een vlak tarief van 8,5 %, leidt dit er namelijk toe dat er uiteindelijk in totaliteit minder erfbelasting betaald dient te worden waardoor er netto meer overbleef van een nalatenschap.

Dit had dus een fiscaal gunstig resultaat waarbij men ook nog eens een goed doel steunde.

 

Duolegaat is afgeschaft

De techniek van het duolegaat bestaat vandaag nog steeds. Het fiscale voordeel van deze techniek werd echter afgeschaft.

Nalatenschappen die vanaf 1 juli 2021 zouden openvallen en gebruik maken van dit duolegaat zullen namelijk op een andere manier belast worden.

Het fiscale voordeel van het duolegaat wordt heden namelijk via een andere manier berekend waardoor deze techniek fiscaal een stuk minder interessant is geworden.

Wil je graag weten wat een alternatief is voor het afgeschafte duolegaat? Bekijk de blog over de vriendenerfenis.

 

Voorbeeld duolegaat

Een nalatenschap met een vermogen van 300.000 euro is opengevallen.

De erflater laat zijn volledige nalatenschap toekomen aan een goede vriend.

Deze goede vriend zal als volgt belast worden:

            Tot en met 35.000,00 euro: 25 %

            Tot en met 75.000,00 euro: 45 %

            Vanaf 75.000,00 euro: 55 %

Deze goede vriend zou dus uiteindelijk in totaal 150.500 euro (= 8.750 + 18.000 + 123.750 euro) aan erfbelasting dienen te betalen en houdt dus met andere woorden 149.500 euro netto over van de nalatenschap.

Door het gebruik van een duolegaat waarbij een goed doel de helft van de nalatenschap zou krijgen zou het volgende resultaat van toepassing zijn:

Het goede doel zal 8,5 % erfbelasting dienen te betalen op haar aandeel van 150.000 euro, ofwel in totaal 12.750 euro.

De erfbelasting die verschuldigd is op de nalatenschap die toekomt aan de goede vriend bedraagt in dit geval in totaal 68.000 euro (= 8.750 + 18.000 + 41.250 euro).

Op de volledige nalatenschap is er dus een erfbelasting verschuldigd van 80.750 euro (= 12.750 euro + 68.000 euro) in plaats van 150.500 euro.

Dit volledige bedrag van 80.750,00 euro zou bovendien betaald dienen te worden door het goede doel.

De goede vriend heeft daardoor een netto legaat van 150.000 euro.

Het goede doel heeft uiteindelijk een netto legaat van 69.250 euro (= 150.000 – 80.750 euro)

 

Tarieven tussen broers en zussen en tussen andere personen

Vanaf 0,01 euro tot en met 35.000,00 euro 25 %
Vanaf 35.000,01 euro tot en met 75.000,00 euro 30 %
Vanaf 75.000,01 euro 55 %


Verdere vragen of bezorgdheden? Neem gerust contact op met ons kantoor!