Miniserie - erfenis deel 3

Datum: 19/01/2022

De vriendenerfenis: een goed alternatief voor het afgeschafte duolegaat?

Erfbelastingen kunnen helaas vaak hoog oplopen. Zeker wanneer een deel van de nalatenschap terecht komt bij vrienden of verre familie.

De wetgever heeft toch nog een tegemoetkoming willen doen aan de hoge tarieven van erfbelasting. De techniek van de vriendenerfenis is van toepassing op nalatenschappen die openvallen vanaf 1 juli 2021.

Door de techniek van vriendenerfenis kan je bepaalde personen toch nog een belastingvoordeel toekennen. Door deze techniek zal namelijk een deel van het vermogen van de erflater dat toekomt aan deze personen toch belast mogen worden aan het tarief van 3 % in plaats van het tarief van 25 %.

Aan deze gunstmaatregel zijn echter strenge voorwaarden gekoppeld.

Zo is dit tarief namelijk niet automatisch van toepassing. De erflater moet deze personen en de toepassing van de techniek van de vriendenerfenis namelijk opnemen in een testament.

Indien dit niet werd opgenomen in het testament zal toch nog het hogere tarief van toepassing zijn.

Verder is het fiscaal voordeel beperkt. Het gunsttarief van 3 % kan namelijk enkel en alleen worden toegepast tot de schijf van 15.000 euro. Dit levert dus een maximaal belastingvoordeel op van 3.300 euro.

Deze maximumgrens geldt bovendien niet per persoon maar in totaliteit.

Indien dus meerdere personen worden aangeduid in het testament die mogen genieten van de vriendenerfenis zal dit belastingvoordeel van maximaal 3.300 euro onder hen verdeeld dienen te worden.

Tot slot dient dit gunsttarief door de begunstigde ook uitdrukkelijk gevraagd worden in de aangifte van de nalatenschap. Doet men dit niet en zijn de andere voorwaarden toch voldaan dan zal de belastingdienst hier helaas geen rekening mee houden bij de berekening van de te betalen erfbelasting.

De techniek van een vriendenerfenis is zeker een goede techniek om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de hoge erfbelastingen. Indien deze techniek echter vergeleken wordt met het oorspronkelijke fiscale voordeel van het duolegaat dient echter helaas vastgesteld te worden dat de vriendenerfenis slechts in beperkte mate de afschaffing van het fiscaal voordeel van het duolegaat kan opvangen.

Wat is een duolegaat? Bekijk hier de blog met meer informatie.

 

Verdere vragen of bezorgdheden? Neem gerust contact op met ons kantoor!