Miniserie - testamenten (1/4)

Datum: 19/01/2022

Hoe wordt de nalatenschap verdeeld?

Wanneer iemand komt te overlijden valt ook de nalatenschap van deze persoon open. Reeds jaar en dag kunnen personen zelf kiezen hoe zij wensen hoe hun nalatenschap verdeeld wordt. Dit kunnen zij doen door het opstellen van een testament.

Er bestaan drie verschillende soorten testamenten, namelijk: een notarieel testament, een eigenhandig testament of een internationaal testament. Door het opstellen van een testament kan de erflater, dit is de overleden persoon, zelf gedeeltelijk kiezen hoe zijn of haar vermogen verdeeld zal worden na het overlijden.

Op die manier kan een erflater zelf bepaalde personen iets extra toekennen.

De erflater kan echter niet volledig vrij kiezen hoe de nalatenschap verdeeld zal worden. In de wet staan namelijk ook een aantal grenzen opgenomen.

Wanneer iemand geen testament heeft opgesteld zal de nalatenschap verdeeld worden volgens de regels opgenomen in de wet. Zijn deze regels in de wet toch niet helemaal wat jij wil? Bekijk dan zeker de mogelijkheden eens om een testament op te maken en welke grenzen in jouw situatie van toepassing zijn waar je rekening mee moet houden.

 

Verdere vragen of bezorgdheden? Neem gerust contact op met ons kantoor!