Miniserie - testamenten (2/4)

Datum: 19/01/2022

Eigenhandig testament

Een eigenhandig testament is een testament dat je zelf kan schrijven.

Er zijn drie belangrijke geldigheidsvereisten die je hierbij moet respecteren.

  • Dit soort testament moet volledig zelf met de hand geschreven worden. Het is dus niet mogelijk om een tekst uit te typen op de computer die vervolgens afgedrukt en ondertekend wordt. 
  • Zowel de datum als de naam van degene die het testament opmaakt moeten uitdrukkelijk vermeld worden. Dit is van groot belang zodat het duidelijk is wiens testament dit is en op welk moment dit testament werd opgemaakt. 
  • Het testament moet ondertekend worden. De ondertekening geldt namelijk als identificatiemiddel van het testament.

Indien deze geldigheidsvereisten niet werden gerespecteerd heeft dit tot gevolg dat het testament niet geldig werd opgemaakt en kan dit geen uitwerking hebben.

Aangezien je dit testament zelf kan schrijven is dit vaak de goedkoopste manier om een testament op te maken.

Het is belangrijk dat een eigenhandig testament voldoende duidelijk en ondubbelzinnig wordt opgesteld. Bij twijfel is het daarom toch aangewezen om jezelf te informeren over wat er mogelijk is in jouw situatie.

 

Verdere vragen of bezorgdheden? Neem gerust contact op met ons kantoor!