Anticipatieve inbreng (3/4)

Datum: 08/02/2022

Het erfrechtelijk voordeel

Wanneer u een woning koopt met uw partner voor u gehuwd bent, behoort deze woning normaal gezien in mede-eigendom aan jullie toe. Wanneer u (of uw partner) zou komen te overlijden zonder dat jullie kinderen hebben, zal het erfrecht worden toegepast op uw helft van de woning. Wanneer er geen testament is opgesteld, hebben jullie erfgenamen ; ouders, broers en zussen mogelijks aanspraak op uw aandeel van de woning.

Behoort de woning echter tot de huwgemeenschap, dan zal de woning toekomen aan de langstlevende echtgenoot en zullen bijvoorbeeld de ouders of de broers of zussen van de overledene geen aanspraak kunnen maken op de woning. Zo wordt het beding van anticipatieve inbreng wordt doorgaans opgenomen als er géén gemeenschappelijke kinderen zijn.

Let wel op, het beding van anticipatieve inbreng heeft enkel uitwerking indien er wordt overgegaan tot het huwelijk. Wanneer u wettelijk of feitelijk samenwonend blijft, kent het beding dus geen uitwerking.

Het beding van anticipatieve inbreng heeft echter ook een financieel voordeel. Lees hier meer over in de volgende blogpost!

 

Verdere vragen of bezorgdheden? Neem gerust contact op met ons kantoor!