Kan een zaakvoerder failliet verklaard worden?

Datum: 30/05/2022

Kan een zaakvoerder failliet verklaard worden?

Is de zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap een onderneming die kan worden failliet verklaard?

 

Lange tijd werd aangenomen dat een zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap niet kon failliet verklaard worden aangezien een zaakvoerder of bestuurder niet als onderneming aanzien werd.

Echter, met het nieuwe wetboek economisch recht (WER) werd voorzien dat een onderneming iedere natuurlijke persoon is die als zelfstandige een beroepswerkzaamheid uitoefent.

Hierdoor ging men er vrij snel van uit dat een zaakvoerder of bestuurder steeds als onderneming gezien werd en aldus kon failliet verklaard worden. Dit bracht eveneens met zich mee dat een kwijtschelding van schulden gevraagd kon worden waardoor hij na zijn kwijtschelding bevrijd was van alle schulden.

Niets is minder waar.

Het Hof van Cassatie heeft namelijk bij arrest van 18.03.2022 beslist dat een zaakvoerder of beheerder van een vennootschap, die zijn mandaat uitoefent zonder een eigen organisatie te hebben, geen onderneming is.

Het arrest bevestigt dat de uitgangsbasis van het begrip onderneming, dat van ‘een organisatie’ is en niet het idee ‘zelfstandige’.

De organisatie veronderstelt de wijze waarop de materiele, financiële en menselijke middelen zijn georganiseerd.

Met andere woorden, een zaakvoerder of bestuurder die een bescheiden bezoldiging heeft, daarnaast nog andere inkomsten heeft bv. uit pensioen zonder dat een structuur is opgezet en er geen boekhoudkundige documenten zijn of geen persoonlijke verbintenissen werden aangegaan, is geen onderneming in de zin van het wetboek economisch recht.

Bijgevolg kan deze niet failliet verklaard worden en is er eveneens niet de optie van een kwijtschelding van de schulden. Hoogstens kan hij beroep doen op de collectieve schuldenregeling.

Kortom een onderneming veronderstelt dat er sprake is van ‘een organisatie’, waarmee wordt gekeken naar hoe de materiele, financiële en menselijke middelen zijn georganiseerd.

Bij vragen hieromtrent, kan u steeds bij Servilex terecht!