Wat indien u uw aandelen niet volstortte?

Datum: 19/10/2022

Wat indien u uw aandelen niet volstortte? 

 

Sedert de nieuwe invoering van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in 2019, wordt voor de besloten vennootschap gesteld dat de overdrager en de overnemer in een overeenkomst tegenover de vennootschap en tegenover derden gezamenlijk gehouden blijven tot volstorting van het aandeel.

Voordien was dit niet het geval, te meer daar het Hof van Cassatie onlangs nog besliste op 09.10.2020 dat na de inschrijving van de aandelenoverdracht in het register van aandelen de overdrager van niet volstortte aandelen door de vennootschap en door derden niet tot volstorting kon worden aangesproken.

De vraag stelt zich of de aandeelhouders in een BV die hun aandelen overdragen wel slechter af zijn nu in deze kapitaalloze vennootschappen er immers geen minimale inbrengverplichting meer is en de volstortingsregels van aanvullend recht zijn en dus derden ook weinig vertrouwen hierin kunnen geven.

Bovendien kan men een inbreng die men gedaan heeft steeds uitkeren binnen de grenzen van een balans en liquiditeitstest.

Kortom indien men in een BV en na de nieuwe wetgeving van 2019 toch niet volstortte aandelen wil overdragen kan men zich best eerst bezinnen over de wijze waarop deze eerst volstort geraken alvorens ze verder over te dragen.  

 

Neem gerust contact op met ons kantoor.