Het dagelijks bestuur

Datum: 19/10/2022

Wat is nu het dagelijks bestuur in een vennootschap of vereniging

 

De raad van bestuur is bevoegd voor elke handeling van beheer en beschikking die niet uitdrukkelijk bij wet of bij statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur overdragen aan een of meer van haar leden of derden die zij hiertoe beopdracht. Dergelijke zaken dienen gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad opdat iedere derde hiervan op de hoogte is.

De vraag stelt zich altijd wat nu het dagelijks bestuur uitmaakt…

Volgens onze wetgever omvat het dagelijks bestuur  de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoefte van het dagelijks leven van de vereniging of vennootschap, alsook deze die ofwel om reden van een minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van een spoedeisend karakter de tussenkomst voor het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het is natuurlijk van belang dat degene die belast is met het dagelijks bestuur binnen de omvang van zijn opdracht blijft, zo niet riskeert hij een persoonlijke aansprakelijkheid op te lopen.

Dat het bovendien niet altijd eenduidig is, is uiteraard een open deur intrappen.

In de rechtsspraak zijn hiervoor heel wat discussies geweest en werd aanvaard als dagelijks bestuur:

  • Opzeggen van de huurovereenkomst betreffende een huis
  •  Aankopen om diensten van de vereniging in onder te brengen
  •  Het in ontvangst nemen van brieven en kennisgevingen
  •  Het huren van informaticamateriaal waarvan de kosten niet buiten proporties waren tegenover de omzet.
  • Het indienen van een bezwaarschrift tegen een gemeentelijke belasting werden niet aanvaard als dagelijks bestuur.

De lijn van dagelijks bestuur is derhalve niet altijd eenvoudig en men dient best te bezinnen alvorens te beginnen.

 

Neem gerust contact op met ons kantoor.