Help, mijn debiteur zit in een WCO!

Datum: 15/11/2016

Een WCO-procedure is de afkorting van de Wet op de Continuïteit van de Onderneming. Door de tussenkomst van de rechtbank wordt een onderneming tijdelijk beschermd tegen de uitvoering door schuldeisers. Maar stel dat u een schuldeiser bent van zo’n onderneming in WCO-procedure? U kan hiertegen als schuldeiser op dat ogenblik weinig ondernemen. Zelfs een uitgesproken vonnis voor onbetaalde facturen zult u niet kunnen laten uitvoeren door de deurwaarder. In het beste geval zal een reorganisatieplan worden goedgekeurd en kunt u mogelijks een fractie van de openstaande schulden recupereren. Toch kunt u als ondernemer anticiperen op een dergelijk probleem! Dit kan eenvoudig door de inlassing van een bijkomende bepaling in uw algemene voorwaarden.

In een arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2016 wordt immers geoordeeld dat een schuldeiser die in een overeenkomst zelf een beding heeft ingevoerd, dat kan worden gelijkgesteld aan een pand en/of voorrecht, als bevoorrecht schuldeiser zal worden behandeld.

Kortom, staat u dankzij een bijkomende bepaling in uw algemene voorwaarden op de eerste rij bij de uitbetaling in een WCO en heeft u aldus een grotere kans om uw achterstallige betaling te recupereren.

Wenst u een aanpassing van uw factuurvoorwaarden of mee informatie? Aarzel niet ons te contacteren!

Terug naar BLOG