Wist u dit over uw rechtsbijstandsverzekering?

Datum: 25/04/2019

Iedereen kan wel eens in aanraking komen met Justitie. Er zijn tal van voorbeelden van situaties waarin eenieder wel eens terechtkomt:

  • Bent u slachtoffer geweest van slagen en verwondingen?
  • Bent u betrokken geweest in een verkeersongeval en wenst u zowel uw materiële als uw letselschade te verhalen bij tegenpartij?
  • Werd u onderworpen aan een politiecontrole en werden er onregelmatigheden (dronkenschap, vervallen keuringsbewijs, geen verzekering, …) vastgesteld? Of beging u een snelheidsovertreding en moet u hierdoor voor de Politierechtbank verschijnen?
  • Veroorzaakte u een ongeval?

Het zijn maar enkele voorbeelden die aangeven dat iedereen in zijn leven in aanraking kan komen met Justitie. Hoe voorzichtig of vredelievend u ook bent, weet dat u ook door het handelen van derden geconfronteerd kan worden met een juridisch conflict. De kosten hieraan verbonden kunnen al snel oplopen.

U doet er dus goed aan een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Deze waarborg dekt onder meer de kosten en erelonen van de advocaat, gerechtsdeurwaarders en deskundigen.

Voor zij die geen aanspraak maken op een pro-Deoadvocaat heeft de wetgever de toegang tot Justitie willen bevorderen door een rechtsbijstandverzekering te promoten en fiscaal aftrekbaar te maken.

De wet van 22 april 2019 op het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering stelt dat de premie voor een rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar is. Zo kan men een polis tot 310 euro inbrengen, waarvan u dan 40% terugkrijgt. Dit komt neer op een belastingvermindering tot 124 euro.

Meer informatie? Of een advocaat nodig? Contacteer ons.

Terug naar BLOG