B2B-wet bescherming van uw onderneming

Datum: 18/10/2019

Bent u al op de hoogte van de B2B-wet ter bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken?

Deze wet heeft drie sets van nieuwe regels ingevoerd in B2B-relaties die een grote impact kunnen hebben op de contractsvrijheid tussen ondernemingen, met name:

  • een verbod op oneerlijke bedingen,
  • een verbod op misbruik van economische afhankelijkheid,
  • een verbod op oneerlijke marktpraktijken.

Hoewel de eerste twee sets hun inwerkingtreding op een later tijdstip kennen, is het verbod op oneerlijke marktpraktijken reeds in werking getreden op 1 september 2019. Dit onderdeel van de nieuwe wet voorziet immers in een verruiming van het verbod op oneerlijke marktpraktijken.

Waar in de B2C-relaties het onderscheid tussen misleidende en agressieve marktpraktijken al bestond, was de regeling in B2B-relaties beperkt tot een algemeen verbod op oneerlijke marktpraktijken.

Wat ongewijzigd blijft, is het algemene verbod op oneerlijke concurrentie of met de eerlijke marktpraktijken strijdige daden. Die bepaling verbiedt iedere met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waarbij een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden.

Nieuw is dat voortaan drie specifieke categorieën van oneerlijke marktpraktijken worden onderscheiden. Het onderscheid tussen misleidende en agressieve praktijken zoals dat reeds bestond in B2C-relaties wordt doorgetrokken in B2B relaties.

U mag dus als ondernemer wel onderhandelen op het scherp van de snee, maar uw dealer of afnemer voor blok zetten kan moeilijkheden betekenen. U bent dus best gewaarschuwd.

Voor vragen of informatie hieromtrent kan u gerust contact opnemen met ons kantoor.

Terug naar BLOG