Betalingsproblemen ten gevolge van corona. Wat nu?

Datum: 10/06/2020

De coronacrisis eist zijn tol en ook de Belgische economie blijft niet gespaard.Nagenoeg alle ondernemingen worden of zullen getroffen worden door de strenge maatregelen die de overheid noodgedwongen heeft opgelegd. Zij die geconfronteerd worden met een verplichte sluiting, worden het meest getroffen.

De maatregelen die de overheid introduceerde naar aanleiding van het coronavirus zijn talrijk en moeten de impact voor de ondernemingen beperken of verzachten. Zo tracht de overheid onder meer hinderpremies uit te keren, het mechanisme van tijdelijke werkloosheid te versoepelen, alsmede betalingsuitstel te verlenen voor diverse overheidsschulden.

Maar wat als dit niet voldoende blijkt?
Graag vestigen we uw aandacht op de bestaande procedure van de gerechtelijke reorganisatie die strekt tot het behouden van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten van de onderneming.

Elke onderneming van wie de continuïteit onmiddellijk of op termijn bedreigd is, kan deze procedure opstarten.

Wat betekent dit concreet?
Van zodra deze procedure wordt geopend, wordt de opschorting toegekend. Dit betekent dat gedurende de periode van opschorting de onderneming beschermd wordt tegen haar schuldeisers en wordt de verplichting tot aangifte van faillissement opgeschort.

Deze procedure biedt de onderneming in moeilijkheden tijdelijk de nodige ademruimte en de mogelijkheid om met bepaalde of alle schuldeisers een akkoord te bereiken met het oog op een in de tijd gespreide terugbetaling of zelfs een schuldvermindering.

Denkt u in aanmerking te komen voor deze procedure of twijfelt u hieraan, dan kan u ons gerust contacteren. Samen werken we naar een concrete oplossing voor uw situatie.

Wij houden u op de hoogte via onze blog over de nieuwe maatregelen omtrent corona!

Terug naar BLOG