Datum: 28/06/2021

De sociale inspectie: U heeft er ongetwijfeld al van gehoord.

Of het nu onverwacht of aangekondigd is: een bezoek van de sociale inspectie gaat altijd samen met extra veel stress, ook al heb je je zaken op orde.

Hoe bereid je zo’n bezoek optimaal voor?

  • Duid een verantwoordelijke aan: kies iemand die verantwoordelijk is voor het onthaal van de inspecteurs,  iemand die het reilen en zeilen van de onderneming kent en die de inspecteurs vlot wegwijs kan maken in uw onderneming. Communiceer ook intern met uw werknemers wie deze verantwoordelijke is.
  • Weet wie er voor uw deur staat: afhankelijk van de soort inspectiedienst, kan je raden voor welke soort aangelegenheid men een controle komt uitvoeren. Antwoord correct, kort en bondig, maar geef geen informatie die niet gevraagd wordt. Nervositeit geeft vaak aanleiding tot zeer openhartige gesprekken waarbij extra informatie aan de inspectiedienst wordt overgemaakt, zonder dat hier eigenlijk naar gevraagd wordt. Weet dat de inspectiediensten onderling met elkaar samenwerken en elkaar informatie kunnen bezorgen.
  • Brief uw werknemers kort bij een aangekondigd bezoek. Leg hen uit waaraan zij zich kunnen verwachten en dat zij mogelijks verhoord kunnen worden om paniek te vermijden.
  • Wees baas over je eigen verklaring: je hebt het recht om het proces-verbaal van verhoor na te lezen alsook het recht om je volledige woorden te laten noteren. Laat de verklaring op het einde voorlezen om zeker te zijn dat de inhoud klopt. Kijk er op toe dat men in vraag –en antwoordvorm werkt zodat bepaalde antwoorden niet uit hun context kunnen gerukt worden.
  • Weet dat U niet van uw vrijheid bent beroofd en U bewijsstukken kan aanwenden tijdens uw verhoor om uw antwoorden te staven. U kan zich dus steeds vrij verplaatsen binnen de onderneming.
  • Bewaar de wettelijk verplicht bij te houden gegevens op een vaste aangewezen plaats zodat de controle efficiënt kan gebeuren. Kijk er op toe dat U deze wettelijk verplichte gegevens niet bijhoudt samen met andere gegevens. De sociale inspectie heeft het recht de wettelijk verplicht bij te houden gegevens te doen voorleggen, doch heeft ook het recht hier actief naar te zoeken en deze te kopiëren. Onthoud: U bent niet verplicht om gegevens die niet wettelijk bijgehouden dienen te worden af te geven. U bewaart deze dus best afzonderlijk.

Krijgt U bericht van een aangekondigd bezoek en heeft U nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Terug naar BLOG