Inschrijving Servileer opleiding

Lees hier de Privacyverklaring van Servilex BV.                        

Bedankt voor uw inschrijving!
Er is iets misgegaan. Probeer opnieuw.

Servileer - de verschillende opleidingen toegelicht  

Ontvangst: 19u00
Opleiding & netwerk: 19u30 - ...

Locatie: Dorpsstraat 124, 3900 PeltSessie 1: Algemeen huurrecht en tips & tricks - 14/03/2024
Sommige verhuringen zijn onderworpen aan specifieke wettelijke kaders. Denk hierbij aan woninghuur, handelshuur en pacht. Het gemeen huurrecht is het wettelijk kader rond verhuringen die niet vallen onder een van de drie eerder vermelde specifieke kaders. Ook wanneer deze specifieke kaders niets voorzien over een bepaald onderdeel, wordt dit aangevuld met de regels van het gemeen huurrecht. Daarom gaan we kort in op wat het gemeen huurrecht standaard voorziet.
Naast een toelichting van het gemeen huurrecht, staan we stil bij de valkuilen die wij in de praktijk vaststellen. Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” geven we een aantal tips & tricks om niet in deze valkuilen te stappen.

Sessie 2: De Woninghuurwet in een oogopslag - 11/04/2024
Van zodra de huurder de woning tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt, is het regime van de woninghuur van toepassing. De woninghuur omvat specifieke regelgeving waarbij een onderscheid gemaakt dient te worden tussen overeenkomsten voor 1 januari 2019 en overeenkomsten van na deze datum.
In deze opleiding worden de belangrijkste aspecten toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk.  

Sessie 3: Handelshuur: de sleutels tot succes - 16/05/2024
In deze laatste Servileer-huursessie wordt de handelshuurwetgeving onder de loep genomen. Wanneer is er sprake van handelshuur en wat zijn de formaliteiten? Wat zijn de gevolgen van handelshuur en de belangrijke aandachtspunten? Hoe en wanneer kan een handelshuur beëindigd worden?     
Onder andere deze vragen zullen tijdens deze sessie aan bod komen en dit zowel vanuit perspectief van de huurder als de verhuurder. Met praktijkvoorbeelden en rechtspraak reiken wij u graag de sleutels tot een succesvolle handelshuur aan!